Onze werking

Onze groep bestaat grotendeels uit (ex-)leiding afkomstig uit de regio Torhout-Ichtegem-Zedelgem-Lichtervelde die zich nog graag engageren in het chirogebeuren. Met onze toffe bende hebben wij het genoegen om op bepaalde vlakken ondersteuning te bieden voor de lokale groepen.

Groepen samenbrengen

Ondanks de nabijheid van alle groepen, is het niet altijd eenvoudig om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de streek. Daarom zorgt het gewest voor regelmatige ontmoetingen tussen de verschillende chirogroepen. Zo leer je jouw collegaleiding kennen en dit schept de mogelijkheid tot het delen van ervaringen.

Zorgen voor ontspanning

Een bouwsteen van elke goede leidingsploeg is hard werk. En dit hard werk mag al eens beloond worden. Om onze dankbaarheid te tonen voor jullie inzet en het opofferen van jullie tijd, organiseren wij enkele activiteiten waarbij de leiding centraal staat. Op deze activiteiten krijg je als leiding de kans om je nog eens 'gast' te wanen.

Cursussen inleiden

De gewestploeg van Foefel zet zich ook in om de leidingsploegen van hun gewest de nodige methodieken bij te brengen door het organiseren van diverse workshops en vormingsdagen. Deze cursussen kunnen zowel over algemene thema's gaan (bv. vorming voor stagebegeleiding) of specieke en op maat van de noden van een leidingsgroep (bv. ledenwerving) voorzien worden.